Historické konstrukce, co o nich nevíte: část 2

6. prosince 2005 v 1:40 | aDa |  ARCHITECTURE

Přehled užití konstrukcí podle časových období

Následující texty jsou převzaty z: Škabrada Jiří: Konstrukce historických staveb.Skripta ČVUT Praha

Gotické a renesanční stavby

Gotické stavby

Vrcholný a pozdní středověk, třetina 13. - počátek 16. století: raná gotika 2. polovina 13. století, vrcholná gotika 14. století ("krásný sloh" s počátky pozdně gotických projevů přelom 14. a 15. století), pozdní gotika až po "husitské přestávce" od poloviny 15. století. Známy už existující stavby nebo jejich pozůstatky v celé sociální šíři včetně vesnických (ty spíše z archeologických výzkumů). K poznání staveb v tomto období začínají přispívat ojedinělé prameny ikonografické, písemné i vzácné fragmenty projektů.
Zdivo
- převážně z lomového kamene, kladeného výhradně naplocho, z tesaného kamene armatury a architektonické články. Stavby s celým lícem z tesaného kamene ojedinělé. Od počátku gotiky užití cihel pro zdivo (štíty, pasy "skeletů") a zejména klenby, i s regionální platností, včetně užívání tvarovek pro články (ostění, římsy, žebra). Malta vápenná, ztužení trámovými rošty a kleštinami, počátky užití kleštin z kovaného železa.
Dřevěné a kombinované stěny
Roubení - z nehraněných kuláčů (zejména na venkově a na interiérových stranách stěn obytných místností), kromě jednodušších způsobů se již užívala rybinová vazba, těsnění spar z mechu, s potahem hliněnou mazaninou. Běžné byly hrázděné a rámové konstrukce (dochovány nejstarší městské stavby). Opracování konstrukčního dřeva výhradně tesařské tradiční -ruční, počátky řezaného opracování dřeva do plochých desek. Jako tepelná a protipožární izolace na vnějšku dřevěných svislých i vodorovných konstrukcí se užívala hliněná mazanina (hlína se slámou, plevami či štětinami).
Klenby
- valené (s charakteristickými otisky bednění), klášterní a zejména křížové žebrové i bez žeber, užívané i v obkročmém půdorysném řešení a při řešení vícebokých závěrů (presbytáře kostelů). Pozdější varianta je klenba síťová (tvarově valená s výsečemi) a pozdně gotické klenby se složitými sestavami žeber, které jsou stále méně funkční (klenby hvězdové, kroužené), případně bezžeberné (klenby Sklípková). Příprava zdiva pro dosednutí klenebních čel spíše žlábkem nebo přízedním žebrem, na kápích otisky bednění, dokládající různé tvary kleneb i způsoby provedení podpůrné konstrukce.
Stropy
- povalové s jedním hraněným trámem, s častým užitím "klenutých" tvarů, počátky užití pohledových trámových stropů s deskovými záklopy v různých variantách, s charakteristickou profilací a výběhem, v závěru období počátky malované výzdoby.
Krovy
- zřejmě výhradně hambalkové, starší typ "sv. Anna" (bez rozlišení plných a prázdných vazeb, s ondřejským křížem, bez podélného zavětrování a s možností absence vazných trámů, t.j. s možností spodního otevření), v pozdní gotice převažuje užití typu "stromkového" v různých variantách (se sloupky resp. věšadly a systémy vzpěr tvaru "V", případně s vaznicemi a stojatými stolicemi pod hambalky, se složitými způsoby podélného zavětrování ondřejskými kříži ve střední podélné rovině). Vyskytují se i systémy, které mají pod krokvemi paralelní prvky, popřípadě i více ustupující a překřížené (tvaru "X"). Zpracování dřeva výhradně ruční, spojování pláty (u šikmých spojů výhradně rybinovými), zajišťování spojů dřevěnými kolíky.
Schody
- ve zděných stavbách především vřetenové pravotočivé, kamenné i dřevěné, ojediněle ve dvojitém případně podvojném provedení, v pozdní gotice s různými variantami prostorového provedení vřetene. Jednodušší jedno- a víceramenná schodiště zděná, dřevěné schody s trámovými schodnicemi a stupni z nakoso půlených trámů, přibíjených kolíky.
Vytápění
- na venkově dymné jizby s univerzální pecí a otevřeným ohništěm, v obytných místnostech městských domů a na hradech postupné zavádění nepřímého vytápění kachlovými kamny - vznik čistých světnic a přilehlých "černých" kuchyní výhradně s otevřenými dymníky, často dřevohliněnými. Ve významných stavbách (hrady, kláštery) rovněž krby a také teplovodu vytápění, velké hospodářské kuchyně jako místnosti, fungující celé jako dymník.
Otvory a doplňky
- dveře točnicové nebo s venkovními kovanými závěsy horizontálního typu a se svlakovou konstrukcí, okna náročných neobytných (církevních) staveb barevně zasklívaná do kamenných ostění pomocí olova a kovaných nosníčků, z obytných staveb známá pouze kamenná a dřevěná ostění, zámky závorkové bez kliky s odkrytou mechanikou na lichoběžném plechu. Dlažby kamenné a keramické, zřejmě i z řezaných desek, na vesnici hliněné.
Povrchy
- omítky na zdivu jednovrstvé, utahované železem, častá malovaná výzdoba, charakteristické úpravy u otvorů (pasparty). Na dřevěných konstrukcích vnější hliněné mazaniny zpravidla dvouvrstvé, na spodní vrstvě rýhy a důlky nebo vtlačené keramické střepy. U cihlového zdiva různé, i vystupující spárování. V interiérech užití šablon pro malovanou výzdobu.

Renesance

Raný novověk, od přelomu 15. a 16. století (na venkově s dlouhým přežíváním pozdně gotických tvarů) do třicetileté války, t.j. do počátku 17. století. Stavby existují v celé sociální šíři včetně vesnických (nejstarší dochované stavby). K poznání staveb v tomto období již více přispívají prameny písemné, ikonografické a ojediněle i dochované projekty.
Zdivo
- převážně zděné z lomového kamene bez tesaných armatur, celé stavby z tesaného kamene jenom ojedinělé, počátek zvýšeného užití cihel (smíšené zdivo), malta vápenná, běžnější ztužování kleštinami z kovaného železa. Výjimečné užití pálených keramických prefabrikátů pro ostění otvorů.
Dřevěné a kombinované stěny
- zcela vyvinutá technologie tradiční roubené a hrázděné stavby včetně pokrytí hliněnou mazaninou (na venkově nejstarší existující objekty).
Klenby
- především valené s trojbokými výsečemi (koutovými u klášterních tvarů), neckové se zrcadlem, ojediněle kopule, převážně cihlové, s užitím rubových žeber.
Stropy
- pohledové trámové převážně s deskovými překládanými záklopy, často (zejména v městském prostředí) malované, na vesnici stále starší typ povalového stropu s jedním trámem. V nejvyšším prostředí počátky dřevěných stropů s omítanými podhledy, iluzivní klenby.
Krovy
- ještě dosti strmé, jakoby v kombinaci pozdně gotických a pozdějších barokních prvků - dole nástup ležatých stolic, nahoře ještě prvky "stromkového" typu včetně podélného zavětrování, jehož svislé prvky nemusí dosahovat až dolů. Začíná se uplatňovat úsporné řešení s plnými a prázdnými vazbami, začíná stoupat podíl čepovaných spojů. Zpracování materiálu je nadále výhradně ruční převážně ještě s rybinovými pláty, jištění spojů dřevěnými kolíky, počátky užití železných spojů (kované přepásání spodních konců věšadel). Ojedinělý výskyt vlašské vaznicové soustavy s nižším sklonem.
Schody
- stálé užití vřetenových schodišť v tesaném i dřevěném provedení, zděná kruhová nebo oválná schodiště případně s dutým vřetenem, v náročnějších stavbách nástup víceramenných schodišť zpočátku s plnou vřetenovou zdí, spíše s dřevěným provedením stupňů.
Vytápění
- nástup zděného provádění topenišť, kuchyní a dymníků od staveb horních vrstev společnosti, počátky vývoje k tahovým komínům (ve stěnách, s přikládacími portálky). Kachlová kamna světnic už běžná ve městech, postup i do vesnického prostředí, v zámcích kromě kamen i krby. Dymníky kuchyní městských domů většinou ještě dřevohliněné, na vesnici snad také varianta polodymné jizby s krátkým dymníkem jenom nad strop, dymníky vesnických domů téměř výhradně dřevohliněné.
Otvory a doplňky
- dveře převážně svlakové konstrukce s venkovními závěsy, ve vyšším prostředí v interiérech nástup rámových dveří se závěsy vertikálního typu (esovitými s bohatou výzdobou), zámky závorkové v krabicích s trojlaločnými konci, na zámcích se objevují kliky. Okna výhradně jednoduchá a vnitřní, zasklívaná do kruhových terčíků pomocí olova a kovaných nosníčků. Dlažby z tesaného kamene a keramické, podlahy z řezaných prken.
Povrchy
- na náročnějších zděných omítaných stavbách zejména sgrafito, ale i malovaná průčelí (iluzivní kvádrové armatury). V interiérech v 16. století ještě železem utahované omítky, nástup vnějších omítek hlazených dřevem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Tommyeezest Tommyeezest | E-mail | 23. prosince 2006 v 11:30 | Reagovat

The Ring ,where you disappeared? Call to me fast!  

- nekonecnapohoda.blog.cz  1

<a href="http://freeringtone.ueuo.com/index.html">ringtone</a><br>

<a href="http://freeringtone.ueuo.com/index1.html">ringtone</a><br>

<a href="http://watchvideo.freehostia.com/index.html">watch</a><br>

<a href="http://watchvideo.freehostia.com/index1.html">watch</a><br>

<a href="http://freeringtone.ueuo.com/index.html">ringtone</a>

<a href="http://freeringtone.ueuo.com/index1.html">ringtone</a>

<a href="http://watchvideo.freehostia.com/index.html">watch</a>

<a href="http://watchvideo.freehostia.com/index1.html">watch</a>

http://freeringtone.ueuo.com/index.html ringtone

http://freeringtone.ueuo.com/index1.html ringtone

http://watchvideo.freehostia.com/index.html watch

http://watchvideo.freehostia.com/index1.html watch

2 Tomjddfgf Tomjddfgf | E-mail | 26. prosince 2006 v 21:10 | Reagovat

Would you like to have a brief chat before engaging in any kind of “face to face” relations? Welcome to site  

- nekonecnapohoda.blog.cz  7

<a href="http://kecu-samsung.blogspot.com/">samsung ringtone</a>

<a href="http://jide-sony.blogspot.com/">motorola ringtone</a>

<a href="http://nuwu-thomas.blogspot.com/">sony ericsson ringtone</a>

<a href="http://fatal-logo.blogspot.com/">nokia ringtone</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama