Leden 2006

CITY PARK Jihlava... Jak že bude vypadat...

25. ledna 2006 v 1:04 | aDa |  city JIHLAVA
Vizualizace navrhované stavby s pohledem na centrum, (c) Pilař, Kuba architekti

A

CITY PARK Jihlava (CPJ, lokalita Brněnská)
Nějaké informace o nově navrhovaném polyfunkčním objektu zahrnujícího hypermarket, menší obchodní jednotky specializovaného sortimentu zboží, provozy restaurací a občerstvení, střediska kulturního i společenského vyžití, velkokapacitní prostory krytých parkovacích stanovišť apod.
K umístění objemově rozměrné stavby je využito terénní úžlabí Koželužského potoka a tvaru terénu je přizpůsobena výšková dispozice hlavního objektu, která bude dotvořena urbanistickými a architektonickými prvky. Účelem navrhovaného řešení je nejméně rušivé začlenění stavby posuzovaného záměru CPJ do dotčeného území i dodržení podmínky nenarušení a zachování dálkových pohledu na panoramatický horizont historického jádra (MPR) města Jihlavy.