Listopad 2006

Byt na fotbalovém stadionu? Sen každého fanouška...

28. listopadu 2006 v 23:12 | aDa |  city JIHLAVA
Byt na stadionu? I s permanentkou na fotbal! Kde takový byt lze získat... v Anglii, Francii? Ale vůbec ne, nemusíte jezdit tak daleko, jsou k mání v Jihlavě.
Chcete bydlet přímo na fotbalovém stadionu FC Vysočina Jihlava a dívat se na ligová utkání z pohodlí lenošky na terase? Klub takovou možnost nabízí.

City Park Jihlava - podzim 2006

28. listopadu 2006 v 22:55 | aDa |  city JIHLAVA
Projekt se dostává do další postupové fáze, což je získání územního rozhodnutí.
iž v předchozím období jsme prošli tzv. posouzením vlivu stavby na životní prostředí a dále jsme získali pravomocné rozhodnutí ve věci zásahu do vodního toku Koželužského potoka a byl vydán souhlas se stavbou CITY PARK JIHLAVA to vše ze strany Krajského úřadu kraje Vysočina. Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy vydal 4.9.2006 územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu CITY PARK JIHLAVA při ul. Brněnské v Jihlavě včetně napojení na inženýrské sítě a komunikační napojení na pozemcích, které jsou specifikovány v rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno jedno odvolání. Odvolání bude řešit stavební úřad Krajského úřadu kraje Vysočina.