City Park Jihlava - podzim 2006

28. listopadu 2006 v 22:55 | aDa |  city JIHLAVA
Projekt se dostává do další postupové fáze, což je získání územního rozhodnutí.
iž v předchozím období jsme prošli tzv. posouzením vlivu stavby na životní prostředí a dále jsme získali pravomocné rozhodnutí ve věci zásahu do vodního toku Koželužského potoka a byl vydán souhlas se stavbou CITY PARK JIHLAVA to vše ze strany Krajského úřadu kraje Vysočina. Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy vydal 4.9.2006 územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu CITY PARK JIHLAVA při ul. Brněnské v Jihlavě včetně napojení na inženýrské sítě a komunikační napojení na pozemcích, které jsou specifikovány v rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno jedno odvolání. Odvolání bude řešit stavební úřad Krajského úřadu kraje Vysočina.

Současně, nezávisle na průběhu ÚR pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení, řeší se likvidace kontaminací ropnými látkami, archeologický průzkum, probíhají upřesňující geologické průzkumy jako výchozí podklad pro návrh založení objektu.

Máme projednáno financování celé investice s bankou a to včetně schválení v orgánech banky. Dále jednáme s klíčovými budoucími nájemci, zájem o Jihlavu je mimořádný, podpisy prvních smluv lze očekávat po pravomocném územním rozhodnutí.

Všechny naše kroky směřují k zahájení prací ještě letos s dodržením termínu otevření CITY PARKU JIHLAVA na podzim roku 2008.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Martin Jaroš Martin Jaroš | E-mail | 11. června 2007 v 11:56 | Reagovat

Dobrý den všem. Dopustím se jediné reakce a doufám, že ti, kdo chtějí slyšet, uslyší. Stavíme zábavní centrum, nikoliv továrnu na výrobu jedů a nevěřím občas vlastním očím, jak se k nám někteří lidé chovají. Spolupráci na získání evropských dotací nám nabídnul sám magistrát už před dvěma lety, šlo tehdy především o dotace na dopravní řešení. Nyní jsme tedy magistrát o spolupráci úplně normálně požádali, pojem tlačení není na místě. Musím zde také jasně říci, že cyklostezku, zeleň v údolí a obnovený Koželužský potok nijak nezpochybňujeme, naopak. Přeci jsme to sami od začátku navrhovali a je součástí dokumentace námi navržené!! Vybudujeme to tak, jak jsme to navrhli, ať už s dotací, či bez ní. Na provoz City Parku tyto věci nemají žádný vliv – jde jen o to, zda Jihlava získá z Bruselu víc peněz, či nikoliv a s použitím dotačních peněz bude průchod a průjezd údolím a komunikace prostě a jednoduše kvalitnější, příjemnější. Je třeba si uvědomit, že zatím do evropských fondů daleko více jako ČR přispíváme, než z nich dostaneme. Navíc jsou řeči o tom, že by si tím Jihlava ukrojila z peněz na jiné věci plané – dle posledního návrhu jde z větší části o úplně jiné fondy s celorepublikovou působností a financováním, kde si díky tomu tyto projekty vůbec nekonkurují s regionálními, spíše naopak. Díky nim mohou do Jihlavy přitéct peníze, které jinak zůstanou v Bruselu a i kdyby, takový je duch a pravidla čerpání peněz z fondů EU. Navíc je právě prací nezávislých orgánů zodpovědných za přidělování dotací rozhodnout, který projekt je pro občany dle platných pravidel nejpřínosnější. K tomu také připomínám, že město by spolupráce s námi nestála vůbec nic – nabízíme, že žádost zpracujeme i dofinancujeme potřebné prostředky. Neusilujeme tedy o žádnou změnu podmínek!

K tzv nájemní smlouvě na pronájem pozemků sloužících k výstavbě výše zmíněných objektů, tedy ne vlastního City Parku. Rada města již na jaře svým usnesením smlouvu schválila a až poté začala měnit pravidla hry a hovořila o sankcích za nesplnění něčeho, co nemá s nájmem nic společného. Navíc, máme s magistrátem špatnou zkušenost. V kupní smlouvě na pozemky dal závazná prohlášení a garance na předmět prodeje, skutečný stav jim však neodpovídal. Pozemky si chceme pronajmout také proto, abychom dopravní zátěž dovozu materiálu na stavbu rozložili na dva směry a odlehčili tak dopravě.

Všem, kteří z toho mají škodolibou radost, vzkazuji jediné – tak, jak se magistrát chová k nám, bude se chovat vždycky ke všem.

CITY PARK JIHLAVA bude sloužit občanům Vysočiny a otevře na podzim roku 2008

Martin Jaroš

CEI Building, investor

2 J. Simon J. Simon | E-mail | 11. června 2007 v 11:57 | Reagovat

Investor City parku už od roku 2004 má jediný cíl, zblbnout zdejší úřady a veřejnost, proprat špinavé peníze, viz.www.iclubjihlava.cz, vše prodat a z Jihlavy odejít. Jihlava už obětovala biokoridor, ochranné pásmo památkové rezervace a průjezdnost okolních komunikací.

Kdo chce, tak vidí. Kdo chce, tak slyší. Kdo chce, tak se přesvědčí. Za p. Husáka byla řeka Jihlávka podél zoologické zahrady, jeden den modrá, další den žlutá. Podle toho jak Modeta barvila. Jihlava obchodně zábavné centrum potřebuje, ale to co zůstane po CEI Buildingu v centru Jihlavy bude prachobyčejný supermarket s výhledem na největší zastřešenou tržnici pro asijské obchodníky v centru Jihlavy.

J.Simon

3 J. Simon J. Simon | E-mail | 11. června 2007 v 11:58 | Reagovat

Že vám pane Jaroš není stydno, Jihlavský magistrát vám vyšel ve všem vstříc nad rámec současných pravidel a zákonů na úkor ostatních, a teď když máte všechno povolené tak vám to nestačí.Vaše reakce na získání evropských dotací je zajímavá ale patří někam jinam. Já vám nabízím několik témat na které by jste měl reagovat, jelikož to na vašich stránkách nejde. Ne že by vám nefungovali, ale je tam cenzura jako v dobách p. Husáka. (www.citypark.cz)

1. Vaší osobní zásluhou se CP staví podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., úřadům stačilo zdržet moje odvolání o deset dní a museli jste stavět podle nového stavebního zákona č.183/2006 Sb. s účinností 1.1.2007, a to by vás vyšlo o hodně dráž. Takže stavba v novém století dle pravidel z roku 1976.

2. Stoku kterou jste si prosadili, laskavě nenazývejte Biokoridorem ten má mít určité parametry a ty jste v zájmu své chamtivosti nerespektovali. Dnes je tomu přesně jeden rok, kdy vás úřady prosili aby jste stavbu aspoň o pět metrů zúžili v zájmu biokoridoru, vaše argumentace tenkrát byla, že by to bylo na úkor občanů protože by jste museli ročně na nájmech vybírat o 8 000 000 Kč víc.

3. Prezentujete se jako velký investor ale výsledky vašeho hospodaření za posledních pět let hovoří jasně dlouhodobá ztráta a cizí zdroje výší než vlastní. Dnes se tomu říká podnikaní, v minulosti se tomu říkalo vekslování. Přesto že se snažím najít aspoň něco pozitivního tak nalézám nepěkné informace, jeden příklad za všechny. V letech 1998-2000 jste byl členem představenstva ve společnosti BB C - Building B, a.s., 100% účast zahraničního kapitálu a už tenkrát vám a vašim komplicům, v Jihlavě dobře známým, nebylo stydno ukrojit jím 10mil. Kč a následně si je nechat odhadnout na 265mil. Kč, poté je používat v pofiderních společnostech s vaší účastí jako nepeněžitý vklad.

Mám ještě hodně témat, ale abych vás nezahltil tak zase příště

Představitelům našeho města, ústupků už bylo hodně nedejte se a přeji vám ať to ustojíte.

Jiří Simon

4 J. Simon J. Simon | E-mail | 11. června 2007 v 11:58 | Reagovat

Pan Martin Jaroš, CEI Building, investor, vědomě mate veřejnost

Ve svém příspěvku uvádí, cituji:

(s použitím dotačních peněz bude průchod a průjezd údolím a komunikace prostě a jednoduše kvalitnější, příjemnější.)

To snad znamená, že bez dotací to nebude dostatečně kvalitní? tak to se máme na co těšit.

Snad má stavba City Parku nezávislý stavební dozor, který garantuje patřičnou kvalitu stavebních prací. Zatím selhal minimálně dvakrát. Jednou, když do provizorní přeložky koželužského potoka pustili vodu, a přitom nebyl dostatečně vypanelovaný v celé délce. Podruhé, když toleruje stavební práce na pozemcích které ivestorovy nepatří a ani na ně nemá uzavřené patřičné smluvní vztahy.

Jiří Simon

5 J. Simon J. Simon | E-mail | 11. června 2007 v 11:59 | Reagovat

Pan Martin Jaroš, CEI Building, investor, vědomě mate veřejnost.

Dále ve svém příspěvku uvádí cituji:

(Navíc, máme s magistrátem špatnou zkušenost. V kupní smlouvě na pozemky dal závazná prohlášení a garance na předmět prodeje, skutečný stav jim však neodpovídal).

Skutečnost byla následující, pan Jaroš má namysly ekologickou zátěž v tomto případě dekontaminizace. Ty se prováděli z velké části na parcele č.1596/1 a tu jim prodal JIHLAVAN a.s., jedná se o místo, kde stál dlouhou dobu karavan v blízkosti vyhrabané jámy. Kdo to sleduje tak ví, jinak existuje fotodokumentace. Dále smlouvu mezi městem a CEI Building a.s., podepsal sám p. Jaroš. Cituji jeden z odstavců: (Kupující prohlašuje, že přezkoumal Nemovitost s příslušenstvím, seznámil se se současným stavem těchto nemovitostí včetně příslušenství a v tomto stavu je přijímá bez výhrad do svého vlastnictví).

Kopie všech smluv na pozemky v plném znění jsou dostupné na mích stránkách pod odkazem pozemky. Tak jen orientačně:

1.Statutárního města Jihlava prodej: 1 m2 za 1.000,- Kč x 9817 m2 = 9.8 mil. 2.JIHLAVAN, a.s., IČO 46347071 prodal 1 m2 za 13.692,- Kč x 2259 m2 = 30.9 mil. 3.FERIA spol.s r.o., IČO 46977023 prodej: 1 m2 za 9.102,- Kč x 1648 m2 = 15 mil.

4.CITY FUN PARK s.r.o., IČO 26234726 prodej:1 m2 za 5.239,- Kč x 3340 m2 = 17.5 mil. 5.CITY FUN PARK s.r.o., IČO 26234726 prodej:1 m2 za 4.100,- Kč x 4015 m2 = 16.5 mil.

Nemohu znát všechny vazby, dohody a smlouvy mezi Městem a CEI Building,. Ale tvrzení p. Jaroše neodpovídá realitě.

Jiří Simon

6 J. Simon J. Simon | E-mail | 11. června 2007 v 11:59 | Reagovat

Pan Martin Jaroš, CEI Building, investor, vědomě mate veřejnost.

A nakonec ve svém příspěvku uvádí cituji:

(vzkazuji jediné – tak, jak se magistrát chová k nám, bude se chovat vždycky ke všem).

Musím vám osvěžit paměť.

Před rokem 2004 se na Jihlavu obrátil investor pod názvem Nova projekt s.r.o. , s velkolepým projektem, který spočíval ve stavbě celkem čtyřpodlažního objektu, o rozloze téměř 11 tisíc m2, byla firmou vyčíslena na 940 milionů korun. Městská pokladna by však nepřišla ani o korunu. Investor plánoval hotel s kapacitou minimálně 200 lůžek, městskou halu a kongresové centrum, nákupní komplex, služby, kancelářský komplex, kino, kasino, diskotéku, restauraci a kavárnu, bowling, fitness a sportovní centrum. Jihlava by touto novou stavbou měla získat asi 1 600 parkovacích míst v centru. Město Jihlava ve spolupráci s krajským úřadem proto vytvořili podmínky, aby se mohl projekt realizovat. Následně zmiňovaný investor zjistil, že nebude schopen splnit podmínky EIA (co to znamená vysvětlím samostatně) Tak od projektu upustil.(Dle mého přesvědčení seriozní investor).

A přihlásil se nový investor, který nejen tohle v pozadí sledoval, viz. důmyslný propletenec, který je ekonomický a personálně propojen, a to společnosti, R-finál/LB-final, R-kapital/PSJ finance, PSJ spol/GM spol, PSJ invest s r o/PSJ invest a s, New invest holdng a PSJ holding. Ty to společnosti měli a mají výsledky hospodaření žalostné, kromě PSJ holding - ten vykazuje alespoň něco. Jelikož dobře znali zdejší poměry tak toho řádně využili. Postup byl následující: Ing. Martin Jaroš, mediální demagog, JUDr. Roman Šnyrch, odborník na práci s úřady, Ing. František Vaculík vrcholný představitel PSJ holding – stavební firma, a další.

Matematika celkem jednoduchá, k pronajmutí 25 000 m2, 1m2 nájmu za 5 000,-Kč + 5 000,-Kč služby se rovná 250mil Kč za jeden rok, a navíc na lukrativním pozemku. „A to těm Jihlavákům nějaké to parkovací místo zůstane i tu stoku dokážeme“. Další sled událostí, zprostředkovaně dne 23.12.2003 jste si založili CENTRAL EUROPE INVESTMENT S.A. v Lucemburku a máte jako argument zahraniční kapitál, následně 27.2.2004 jste si založili CEI Building a. s. v Praze a máme investora s kapitálem celkem 2mil Kč. Vše důmyslně propracované již od r. 2003. A takto vybaveni se představili jako velký investor a požádali o možnost pokračovat na výše uvedeném projektu. Když jim úřady řekli „ANO“ tak začali projekt přizpůsobovat vlastním potřebám a to je plus/mínus dnešní stav. Samozřejmě že i váš projekt podléhal posuzování EIA a neprošel. Tak vám pomohl KÚ Vysočina. Zbavil vás této povinnosti a přistoupil na salámovou metodu, to znamená povolovaní jednotlivých úřadů, a když povolil jeden tak ostatní už mohli jenom kosmetické úpravy. Jak dokonale promyšlené. Narychlo jste vykoupili pozemky, které máte dodnes na dluh, ale pro nezasvěcené to byl výborný argument, kolik jste do toho už investovali, a taky to tak fungovalo. No a teď to honem rychle postavit něco málo si půjčit a zbytek podrží PSJ holding, než to začne vydělávat. Celá ta estráda vám asi vyjde, ale Jihlava toho v budoucnu bude HODNĚ litovat.

Ekonomické informace, které zde uvádím jsou dostupné ve sbírce listin viz (www.justice.cz a nebo prostřednictvím www.iclubjihlava.cz)

Jiří Simon

7 J. Simon J. Simon | E-mail | 11. června 2007 v 12:00 | Reagovat

EIA (Environmental Impact Assessment)

EIA = Posuzování vlivu na životní prostředí

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí před potenciálními negativními vlivy připravovaných záměrů a investic (stavba, činnost, technologie). Jde o systematické zkoumání možných dopadů záměrů na životní prostředí, a to dříve, než se započne s vlastní realizací záměru. Důraz je kladen i na účast veřejnosti a na zvažování alternativ řešení.

Proč EIA?

Prevence – Záměr je předem posouzen odborníky (případně i předložen veřejnosti), lze tak včasně předejít pozdějším velmi drahým problémům s nápravou směrem k environmentálně přijatelnější formě.

Splnění zákona – Výčet posuzovaných aktivit je přílohou č.1 zákona Pod zákon č. 100/2001 Sb. spadají veškeré významnější záměry investic v energetice, průmyslu, dopravních a liniových stavbách, občanské výstavbě (obchodních středisek), odpadovém hospodářství, těžbě nerostů, vodním hospodářství, zemědělství, lesnictví a v dalších aktivitách.

Kdyby Jihlava respektovala tyto pravidla, nikdy by nemohla vzniknout v centru taková stavba s názvem CityPark.

Jiří Simon

8 Martin Martin | 1. listopadu 2007 v 15:29 | Reagovat

Pro J.Simon:ste ukecaný lhář a beztak ste to byl vy koho jsme potkal na mostě ale to ej ejdno!A stejně užý stím nic neuděláte už je čtvrtka práce hotová takže baj baj kundo

9 Teepek Teepek | 11. března 2008 v 21:11 | Reagovat

J.Simon je peknej kokot

10 Jiří Simon Jiří Simon | E-mail | 1. července 2008 v 17:50 | Reagovat

Jen si ponadávejte pánové!! To co tvrdím již dost dlouho se dnes potvrzuje!!!

11 Tomáš Tomáš | 28. ledna 2009 v 10:01 | Reagovat

Čest Vaší památce, pane Simone!

12 view view | E-mail | Web | 1. září 2009 v 6:47 | Reagovat

many; http://stampnbeauty.com/ slimona; http://burfieldwisemanfarms.com/ cialis levitra sales viagra; http://shaggyshairsalon.com/ nolvadex; http://maptrailer.com/ order doxycycline; http://friendsfriday.org/ accutane 5 mg; http://paokkalamaria.com/ generic lasix name; http://awningny.com/ retin-a;

13 fruit fruit | E-mail | Web | 1. září 2009 v 9:31 | Reagovat

remember; http://honghia.net/ accutane attorneys; http://fishabits.com/ accutane; http://onslaught-ph.com/ lasix 100mg; http://paokkalamaria.com/ cost of lasix; http://beverleyvaughan.com/ description levitra; http://awningny.com/ retin zoloft; http://123rkcf.com/ cymbalta vs lexapro; http://jolieblanche.com/ after before pic propecia;

14 seed seed | E-mail | Web | 1. září 2009 v 12:16 | Reagovat

decide; http://metaphysicaltherapies.net/ doxycycline effects hyclate side; http://bettencourttlc.com/ levitra fda; http://mrtshirtman.com/ doxycycline; http://theweddingdancersite.com/ tamiflu online; http://walkercountydemocrats.com/ mauritius tamiflu; http://cementeriolosparques.com/ viagra pill; http://beevenomplus.com/ will byetta block levitra;

15 need need | E-mail | Web | 1. září 2009 v 23:16 | Reagovat

nothing; http://stampnbeauty.com/ riobant; http://awningbrooklyn.com/ what is diflucan; http://metaphysicaltherapies.net/ side effects doxycycline medication; http://datacrap.com/ cialis online; http://awningny.com/ order retin-a;

16 during during | E-mail | Web | 3. září 2009 v 0:34 | Reagovat

favor; http://tehflyer.org/ buy tamiflu; http://shaggyshairsalon.com/ d nolvadex; http://maptrailer.com/ 2006 doxycycline january mt tb.cgi; http://witchywolf.com/ buy generic tamiflu; http://metaphysicaltherapies.net/ order doxycycline; http://stfrancismissionrec.org/ cheap acomplia; http://walkercountydemocrats.com/ tamiflu; http://awningny.com/ buy retin a online; http://jolieblanche.com/ canada counter over propecia;

17 meet meet | E-mail | Web | 3. září 2009 v 3:43 | Reagovat

select; http://stampnbeauty.com/ zimulti 60 pills; http://awningbrooklyn.com/ diflucan pregnancy; http://integrityassessments.com/ propecia sale cheap; http://dictaduranuncamas.org/ generic cialis price; http://easyreadyreckoner.com/ viagra cialis; http://stfrancismissionrec.org/ acomplia; http://datacrap.com/ cialis online order; http://northfrompatagonia.com/ levaquin tablet crush;

18 sign sign | E-mail | Web | 3. září 2009 v 13:13 | Reagovat

scale; http://friendsfriday.org/ accutane acne treatment; http://stlmargarita.com/ female viagra alternative; http://signmanhattan.com/ nolvadex proviron; http://honghia.net/ accutane photo of result; http://3crharariradio.com/ bactrim effects side; http://dagacentral.com/ viagra lozenges; http://craft-africa.com/ shop viagra; http://datacrap.com/ cialis super active 60 pills; http://mtoliveyakima.org/ doxycycline 90 pills;

19 good good | E-mail | Web | 3. září 2009 v 16:28 | Reagovat

cool; http://lapetiteprincesse.com/ cheap propecia tramadol; http://burfieldwisemanfarms.com/ levitra; http://shaggyshairsalon.com/ nolvadex online; http://fishabits.com/ accutane journal; http://craft-africa.com/ buy locally viagra;

20 syllable syllable | E-mail | Web | 3. září 2009 v 19:44 | Reagovat

grand; http://bisleynightshift.com/ levitra professional 30 pills; http://friendsfriday.org/ accutane acne; http://witchywolf.com/ tamiflu child; http://metaphysicaltherapies.net/ doxycycline; http://craft-africa.com/ viagra; http://walkercountydemocrats.com/ tamiflu without prescription; http://swakrith.com/ cytotec effects side;

21 each each | E-mail | Web | 4. září 2009 v 20:03 | Reagovat

does; http://photoauctions.info/ zoloft medication; http://fishabits.com/ accutane; http://walkercountydemocrats.com/ dosage tamiflu; http://paokkalamaria.com/ lasix online; http://jolieblanche.com/ propecia;

22 teeth teeth | E-mail | Web | 4. září 2009 v 23:20 | Reagovat

organ; http://cooltobeyou.com/ cheapest viagra prices; http://maptrailer.com/ 100mg doxycycline; http://bisleynightshift.com/ levitra; http://rustynutscycles.com/ effects side zoloft; http://movingaircable.com/ doxycycline; http://mrtshirtman.com/ cheap doxycycline; http://awningny.com/ how to apply retin a;

23 behind behind | E-mail | Web | 6. září 2009 v 17:57 | Reagovat

floor; http://naltrexoneinjection.com discount cigarettes; http://nadita.net viceroy; http://niche-street.com cheap state express;

24 ground ground | E-mail | Web | 7. září 2009 v 13:20 | Reagovat

thick; http://naltrexoneinjection.com discount gitanes; http://nadita.net buy cheap fortuna; http://niche-street.com viceroy;

25 front front | E-mail | Web | 7. září 2009 v 20:01 | Reagovat

voice; http://naltrexoneinjection.com cigarettes online; http://nadita.net buy gauloises cigarettes; http://niche-street.com discount golden gate;

26 SabrielSog SabrielSog | E-mail | Web | 14. září 2017 v 15:38 | Reagovat

Настройка xRumer 16 при первом запуске. Видеоурок №1: https://youtu.be/LFngR0NqvTE

27 WilliamJitty WilliamJitty | E-mail | 4. prosince 2017 v 22:43 | Reagovat

Best shop in the world

<a href=http://www.1001sexshop.com>Best shop </a>
<a href=http://www.ddp.su>0</a>

28 DaviddYeni DaviddYeni | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 0:37 | Reagovat

Самые свежие женские новости тут <a href=http://babybynature.ru/>babybynature.ru</a>

29 Thomashes Thomashes | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 18:54 | Reagovat

Последние компьютерные новости здесь <a href=http://devays.ru/>devays.ru</a>

30 Robertdig Robertdig | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 3:05 | Reagovat

Новости кулинарного мира тут <a href=http://fitelife.ru/>fitelife.ru</a>

31 Claudelap Claudelap | E-mail | Web | 13. května 2018 v 7:06 | Reagovat

Последние новости строительства здесь <a href=http://distroy.ru/>distroy.ru</a>

32 Jeffreykiz Jeffreykiz | E-mail | Web | 15. května 2018 v 2:25 | Reagovat

Все знают, что натуральные природные материалы имеют массу преимуществ, среди которых экологичность, невероятный дизайн, прочность и долговечность, подробнее читайте на сайте <a href=http://dumainfo.ru>dumainfo.ru</a>

33 Jessevar Jessevar | E-mail | Web | 18. května 2018 v 18:34 | Reagovat

Новости строительного мира тут <a href=http://npbau.ru/>npbau.ru</a>

34 Kevintaurn Kevintaurn | E-mail | Web | 27. května 2018 v 23:08 | Reagovat

Модные женские советы здесь <a href=http://zdorovaya-life.ru/>zdorovaya-life.ru</a>

35 Chesterpar Chesterpar | E-mail | Web | 28. května 2018 v 4:36 | Reagovat

Достаточно непростой задачей поисковой оптимизации является продвижение корпоративного сайта. Качественное продвижение в Яндексе или Гугле поможет повысить посещаемость корпоративного сайта. Подробнее читайте на сайте <a href=http://gdefile.ru>gdefile.ru</a>

36 metrodcga metrodcga | E-mail | Web | 13. července 2018 v 20:41 | Reagovat

Добрый день!

Помощь в получении частным лицам и сотрудникам фирм карт метро в сеть немецких торговых центров МETRO.  

купить-карту-метро.рф

Официально по договору оформим на физических лиц и сотрудников организаций пропуска в метро в сеть немецких торговых центров METRO CASH&CARRY: пропуск в метrо с вашим фото (делается при вас в самом магазине), с номером, кодом, магнитной полосой, названием предприятия, от которой вы будете нами зарегистрированы.

Вы можете проводить с собой 2-х человек.

Карточки metro оформляются: на граждан Российской Федерации и иностранных граждан.

Оформление делается без предварительной оплаты, то есть вначале мы регистрируем вас, вы получаете карты метро, потом оплачиваете.

Оплата производится в течение одного рабочего дня после оформления, немецкие тц «METRO Cash & Carry» работают 24 часа.

Для оказания этой услуги мы находим фирмы, у которых есть свободные места в этих немецких гипермаркетах, и заключаем с ними соответствующие договора, по которым организации обязуются предоставить вам право пользоваться их местами в этих немецких тц.

Оформление и регистрация производятся во всех гипермаркетах МЕТРО КЭШ ЭНД КЭРРИ.

Получив карты клиента метро  в одном из немецких тц МЕТРО вы можете ею пользоваться в любых других магазинах этой сети немецких торговых центров МЕТРО КЭШ ЭНД КЭРРИ в РФ и за рубежом.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ЭТО ПИСЬМО, ДЛЯ ЗАКАЗА КАРТ-КЛИЕНТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ контакт-форму с сайта купить-карту-метро.рф

ВАШ ЗАКАЗ БУДЕТ ПРИНЯТ И ОБРАБОТАН В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 2-3 РАБОЧИХ ДНЯ.

ПОЛУЧЕНИЕ В 50 ГОРОДАХ И РЕГИОНАХ РОССИИ:
Adugeja, Архангельск, Astraxan, Barnaul, Bryansk, Belgorod, Vladimir, Volgograd, Voljskii, Vologda, Воронеж, Воронежская область, Ekaterinburg, Иваново, Ijevsk, Irkytsk, Kazan, Kaliningrad, Kalyga, Кемерово, Kirov, Копейск, Краснодар, Krasnoyarsk, Kursk, Lipeck, Магнитогорск, Москва, Московская область, Набережные Челны, Nizhny Novgorod, Nijnii Tagil, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Omsk, Оренбург, Orel, Пенза, Perm, Пятигорск, Rostov-na-Dony, Rjazan, Самара, Sankt-Peterbyrg, Саратов, Serpyxov, Smolensk, Stavropol, Стерлитамак, Syrgyt, Tver, Тольятти, Tomsk, Тула, Тюмень, Ульяновск, Ufa, Чебоксары, Cheljabinsk, Ярославль, Sevastopol, Simferopol.

37 kolyasWab kolyasWab | E-mail | Web | Úterý v 0:22 | Reagovat

Привет; интересная подборка материалов <a href=http://mamaimalysh.com.ua/category/progulochnie-kolyaski>купить коляску в украине</a> Недавно была выпущена серия Спорт с дополнительными вкладышами и сумками, имеющая проходимость вездехода.Подсветка легко включается и выключается.По этой причине еще перед рождением ребенка было бы правильно позаботиться о выборе в каталоге детских колясок наиболее подходящей по цене и функциональности модели.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama